Säkerhetsbedömning

Säkerhetsbedömning

Den bedömning som kreditgivaren gör på låntagarens säkerhet kallas säkerhetsbedömning och ligger till grund för beslutet om lånet godkänns eller inte.