Säkerhet

Säkerhet

För att minska kreditgivarens risker vid utlåning lämnar låntagaren en säkerhet. Det kan till exempel vara borgen, lös egendom eller fast egendom.