Rivningslov

Rivningslov

I områden med detaljplan krävs det oftast att man har ett rivningslov för att få riva delar av, eller hela, byggnader. Ibland kan det krävas en anmälan till byggnadsnämnden före rivning, även om det inte finns några krav på rivningslov.