Revers

Revers

Revers är ett annat ord för skuldebrev. I reversen framgår det vem som är borgenär och gäldenär, storleken på skulden samt amorteringsplan.