Relaxation

Relaxation

När man gör ett avlyft av de pantbrev och inteckningar som finns för en fastighet görs en så kallad relaxation.