Regionplan

Regionplan

I en regionplan samarbetar flera kommuner för att planera och samordna markanvändningen i regionen. Regionplanen är inte bindande och regleras i Plan- och bygglagen (PBL).