Realvärde

Realvärde

Det faktiska realisationsvärdet på en tillgång kallas för realvärde. Det kan också betyda värdet på tillgång när hänsyn har tagits till inflationen.