Realisationsvinst/-förlust

Realisationsvinst/-förlust

Skillnaden mellan erhållet försäljningspris och erlagt anskaffningspris för fast eller lös egendom är en redovisningsterm som ofta förknippas vid bostadsförsäljning. Skillnaden kan bli en så kallad realisationsvinst eller en realisationsförlust.