Real ränta

Real ränta

Som svensk får man dra av för delar av räntekostnaden i deklarationen. Därför kan man räkna fram en så kallad realränta som tar hänsyn till avdragen. När inflationen har varit hög i perioder har den faktiska realräntan ibland blivit negativ.