Rak amortering

Rak amortering

Rak amortering den vanligaste amorteringsformen. Om rak amortering används återbetalas lånet med samma summa varje betalningstillfälle. Skulden minskar alltså linjärt.