Rörlig ränta

Rörlig ränta

För dig som har lån med rörlig ränta kan räntesatsen förändras från månad till månad. Ränteändringen sker av olika orsaker, som höjd reporänta eller ökade upplåningskostnader.