Ränteskillnadsersättning

Ränteskillnadsersättning

Det kan finnas en överenskommelse i låneavtalet att låntagaren får betala en ersättning till långivaren om lånet betalas i förtid. Denna ersättning kallas för ränteskillnadsersättning.