Räntebindningsperiod

Räntebindningsperiod

Om man vill binda sitt lån med en fast ränta under en given period, kallas den perioden för räntebindningsperiod.