Räntebidrag

Räntebidrag

Man kan få beviljat statligt räntebidrag vid byggnadsarbeten av bostadstyp.