Ränta

Ränta

Priset för att låna pengar kallas ränta. Räntan betalas av den som lånar pengar till den som lånar ut pengar. Räntan kan vara fast eller bunden.