Privatbostad

Privatbostad

Till privatbostadsfastighet räknas tomtmark som är avsedd att bygga en privatbostad på, småhus eller ägarlägenhet som används som privatbostad.