Planterat underhåll

Planterat underhåll

Planerat underhåll är sådana åtgärder som ligger i planeringen för underhåll av en bostadsrättsfastighet.