Planinstitut

Planinstitut

I plan- och bygglagen (PBL) återfinns flera olika typer av planinstitut. Till exempel regionplan, översiktsplan och detaljplan. Planinstituten reglerar fysiska planers innehåll, rättsinverkan, tillkomst och användning.