Pantvärde

Pantvärde

Det värde som långivaren beräknar kunna få ut vid en eventuell försäljning kallas för fastighetens pantvärde.