Pantsättningsavgift

Pantsättningsavgift

Pantsättningsavgift är en administrationsavgift som tas ut av köparen om köpet av bostadsrätt ska finansieras genom banklån eller liknande. Syftet med avgiften är att täcka kostnaderna för arbetet med att anteckna pantsättning i bostadsrättsföreningens lägenhetsförteckning.