Pantsättning

Pantsättning

Med pantsättning menas att bostaden står som säkerhet för det aktuella bolånet.