Panträtt

Panträtt

Panträtt är en juridisk term som innebär rätten att realisera pant som har ställts som säkerhet för en fordran. Med pant menas den egendom som har pantsatts.