Pantförskrivning

Pantförskrivning

När man pantsätter ett objekt som inte kan överlämnas till panthavaren, till exempel en fastighet, görs en pantförskrivning. Den beskriver att något är satt i pant för ett lån.