Optionsrätt

Optionsrätt

En person med optionsrätt äger rätten att köpa eller sälja vid ett senare tillfälle.