Omslagsrevers

Omslagsrevers

Omslagsrevers är en skuldförbindelse som anger panter och villkor. Det agerar omslag till pantsatt pantbrev.