Omsättningshyra

Omsättningshyra

En lokalhyra som baseras på hyresgästens omsättning kallas för omsättningshyra.