Områdesbestämmelser

Områdesbestämmelser

I en områdesbestämmelse kan man läsa hur kommunen har reglerat användning av bebyggelse samt mark- och vattenområden.