Ofri grund

Ofri grund

Ofri grund innebär att en fastighet är arrenderad eller har tomträtt. Byggnader på ofri grund räknas som lös egendom, eftersom ägaren inte är samma som fastighetsägaren.