Obundet lån

Obundet lån

Ett lån med rörlig ränta är ett obundet lån.