Nyttjanderätt

Nyttjanderätt

Rättigheten att använda något som ägs av någon annan kallas för nyttjanderätt. I bostadssammanhang kan det till exempel handla om ett arrende.