Nybyggnadskarta

Nybyggnadskarta

Vid ansökan om bygglov ska en situationsplan bifogas. Situationsplanen utgår från en nybyggnadskarta. Den får du av kommunen.