Nuvärdemetod

Nuvärdemetod

När en fastighet värderas enligt nuvärdemetoden är det dess förväntade avkastning som beräknas.