Notariatlån

Notariatlån

Ett notariatlån är ett lån från ett företag eller privatperson som övervakas av notariatavdelningen på en bank.