Nominellt värde

Nominellt värde

Ett nominellt värde uttrycks i löpande pengavärde.