Nominell ränta

Nominell ränta

Den nominella räntan utgörs av en procentsats av din totala låneskuld. Det är den ränta du varje år ska betala på ditt lån.