Näringsfastighet

Näringsfastighet

Alla fastigheter som ägs av en juridisk person räknas som näringsfastighet. Den skattemässiga definitionen av näringsfastighet är att alla fastigheter som inte räknas som privatbostadsfastigheter är näringsfastigheter.