Marknadsvärde

Marknadsvärde

Det pris som en bostad köps för på bostadsmarknaden kallas för bostadens marknadsvärde.