Marknadsränta

Marknadsränta

En marknadsränta sätts utifrån utbud och efterfrågan. Det är den ränta en person är beredd att betala för en kredit.