Marginalskatt

Marginalskatt

Marginalskatt är ett mått som visar den sista intjänade hundralappens skatt. Om du till exempel tjänar 30 000 kronor och får 100 kr i löneökning, blir skatteökningen 50 kr. Det innebär att marginalskatten är 50%. Sveriges marginalskatt är bland de högsta i världen.