Månadsavgift

Månadsavgift

Att köpa en bostadsrätt innebär ett köp av rätten att utnyttja en bostad i en fastighet. Månadsavgiften för bostadsrätten går till föreningen och används till reparationer och underhåll av fastigheten.