Likviddag

Likviddag

Den dagen då köparen måste betala fastigheten, det vill säga den dagen då säljaren tar emot betalning för fastigheten, kallas för likviddag.