Likvidavräkning 

Likvidavräkning 

Avstämningen av slutbetalning till säljaren av en bostad kallas för likvidavräkning. I avräkningen finns uppgifter om betalningen, eventuella lån som ska lösas med mera. Oftast sker likvidavräkningen i samband med att köpebrevet skrivs på.