Likvid

Likvid

Hur likvid en person är berättar om vilka möjligheter denne har att betala sina skulder i tid. Likvida pengar är pengar som är direkt tillgängliga.