Lagfartskostnad

Lagfartskostnad

Kostnaden för lagfart är en slags stämpelskatt på fastighetsköp som uppgår till 1,5 procent av köpeskillingen. Lagfartskostnaden betalas i samband med köpet av fastigheten.