Lagfartbevis

Lagfartbevis

Ett lagfartsbevis intygar äganderätten till en registrerad fastighet. På beviset kan man läsa om vilken lagfart som senast har beviljats på fastigheten och andra anteckningar som rör förvärv av den aktuella fastigheten, eller delar av den.