Lagfart

Lagfart

Lagfart ansöker man om hos Lantmäteriet. Det fungerar som ett ägarbevis av en fastighet.