Löseskilling

Löseskilling

Ersättningen som utgår vid expropriation av fastighet kallas för löseskilling. Löseskillingen ska uppgå till fastighetens marknadsvärde.