Lös egendom

Lös egendom

Det som inte är fast egendom räknas som lös egendom. Lös egendom är alltså negativt bestämt, men inkluderar till exempel lösöre, hus på annans grund, värdepapper eller patent.