Lånebild

Lånebild

I lånebilden kan man få en översiktlig syn och sammanställning över lån och deras villkor.