Kvartersmark

Kvartersmark

Mark som inte är allmän plats eller vattenområde och som enligt detaljplan främst ska användas till bebyggelse för allmänt och enskilt ändamål kallas för kvartersmark.